Městečko Palermo na ClubHouse


Zábavná hra, ve které se hráči - občané městečka - snaží odhalit vrahy, kteří v každém kole zabijí jednoho Občana. Hru vede Starosta, tajně jmenuje Vrahy, Detektiva a další postavy. Detektiv (Katány) zná vrahy a tajně napovídá občanům. Hra končí odhalením vrahů nebo zabitím všech občanů.

Jestli chceš hrát, napiš Starostovi své jméno zprávou na Instagram.

Hlavní cíl

Chceme se pobavit, všichni musí vždy odejít s dobrou náladou. Buďte milí, vtipkujte s mírou, nebuďte zbytečně hrubí a nikdy neurážejte. 

Jak se hraje

Pravidla hry


Všichni hráči před začátkem hry napíší Starostovi na jeho Instagram zprávu se svým jménem.

Starosta vede celou hru, jmenuje Vrahy a Detektiva Katányho, kterému prozradí jména Vrahů. Podle počtu hráčů jmenuje Starosta i další postavy ze seznamu postav.

Vrazi se propojí přes Instagram a v každém kole určí Oběť, kterou napíší Starostovi a krátce popíší, jak byla zabita.

Starosta oznámí městečku, kdo byl zavražděn. Oběť se vyjádří, kdo ji mohl zabít. Ostatní Občané zahájí diskuzi, kdo může být vrahem. Po skončení diskuze Starosta zahájí hlasování všech živých občanů a zapisuje hlasy, kdo získá nejvíce hlasů, je odsouzen k smrti a dále nehlasuje. V případě rovnosti rozhoduje o vrahovi Oběť. 

Oběti i odsouzení se nadále účastní diskuze, ale nehlasují. 

Postavy ve hře


Starosta - Vypráví celou hru. Jmenuje přes Instagram všechny Postavy. Je vždy nestranný a nevolí. 
Občan - Každý hráč bez ohledu na to, zda je nebo není postavou. 
Vrazi - Podle počtu hráčů se jmenuje více vrahů, ti spolupracují přes Instagram, smrt vrahů se vždy oznámí. 
Oběť - Libovolný občan s výjimkou Starosty, kterého zabijí Vrazi. Může být oživena bezprostředně po smrtu Doktorem. 
Detektiv (Katány) - Jmenován tajně Starostou, zná jméno vrahů a nenápadně pomáhá občanům, jeho smrt se neoznamuje.
Odsouzený - Libovolný občan, odsouzený hlasováním. Může být oživen Andělem.
Anděl - Jmenován tajně Starostou, může jednou za celou hru kdykoli, i po své smrti, oživit libovolného hráče, ale ne sebe. 
Doktor - Jmenován tajně Starostou, může jednou za celou hru bezprostředně po smrti oživit jednu Oběť, ale ne sebe.
Bodyguard - Jmenován tajně Starostou jako ochranka jiného Občana, kterého si sám vybere. Pokud je Občan zavražděn nebo odsouzen, zemře za něj.
Atentátník - Kdykoli během hry se může odpálit a vzít na smrt jednoho z Občanů, kterého může oživit Doktor i Anděl.  
Moderátor - Nemá žádnou roli ve hře, pouze zve další lidi z audience na stage. 

Další možné postavy

Kumpáni - Jmenováni tajně Starostou, pokud je jeden z kumpánů zabit, umírá s ním i druhý.
Úchyl - Jmenován tajně Starostou, může jedenkrát za hru umlčet jednoho Občana, který nesmí od té chvíle až do konce kola mluvit ani hlasovat.

Celý příběh Palerma

Jak najít Městečko Palermo


Palermo hrajeme občas na Clubhouse po 21:00 do půlnoci.

Vyhledejte náš club Městečko Palermo CZ/SK, dejte nám follow a budete informováni o každé nové hře.

Otevřít Clubhouse

Clubhouse ke stažení


Aplikace Clubhouse je od května 2021 ke stažení pro iPhone i Android.

Clubhouse pro iPhone

Stáhnout Clubhouse

Clubhouse pro Android

Stáhnout Clubhouse

Neboj se promluvit


Máš nápad jak vylepšit hru? Neboj se promluvit v místnosti nebo napiš moderátorům na Instagram.

Napsat moderátorům

Tipy pro Clubhouse

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce