Pravidla Městečko Palermo


Městečko Palermo je zábavná hra pro 6 a více osob, ve které je výhodou výřečnost a taktika. Úkolem hráče (Občana) je taktizováním určit Vrahy a přitom ochránit sebe. V průběhu mnoha her vznikla tato pravidla, která se vždy schvalují hlasováním podle aktuální nálady herní skupiny.

Legenda

Všichni hráči jsou Občany městečka Palerma, Jmenují svého Starostu, který je nestranným průvodcem hry. Většina Občanů je slušná a někteří mají předem určené Postavy. Žijí mezi nimi ale i mafiáni - vrazi, kteří společnou rukou vybírají v každém kole jednu Oběť a sdělují ji Starostovi. Proto Starosta jmenuje nejméně jednoho Detektiva (Katány), který všem utajeně, aby se neprozradil, naznačuje, kdo jsou vrazi. 

Každou noc (kolo) vrazi zabijí jednoho Občana. Občané se ráno probudí a diskuzují, kdo jsou vrazi. Nakonec všichni živí hlasují nahlas k rukám Starosty, který si zapisuje a vyhodnocuje hlasy. Pokud dopadne soud nerozhodně, rozhodne poslední Oběť.

Vrazi taktizují, vybírají si oběti podle vlastního uvážení, aby byli odhaleni co nejpozději. Může se ale stát, že městečko nakonec vyhladí a zůstanou jediní jako vítězi. 


Hráči - Občané

Hráčů je potřeba tolik, aby hra zůstala zábavná. Minimem se zdá být pět hráčů a Starosta, pěkná hra začíná u osmi hráčů. Čím více se sejde hráčů, tím více je možné jmenovat speciálních Postav, Vrahů, Detektivů, Andělů či Doktorů. Nikdo však nemůže být víc než jednou postavou.

Pokud se hráčů nesejde dostatek, hraje se zjednodušená hra s méně Postavami, Vrah je jmenován pouze jeden. Naopak sejde-li se více než 15 hráčů, hra se stává nepřehlednou.


Postavy

Starosta - Vypráví celou hru. Jmenuje všechny Postavy. Je vždy nestranný a nevolí. 
Občan - Každý hráč bez ohledu na to, zda je nebo není postavou. 
Vrazi - Podle počtu hráčů se jmenuje více vrahů, ti spolupracují, smrt vrahů se vždy oznámí. 
Oběť - Libovolný občan s výjimkou Starosty, kterého zabijí Vrazi. Může být oživena bezprostředně po smrtu Doktorem. 
Detektiv (Katány) - Jmenován tajně Starostou, zná jméno vrahů a nenápadně pomáhá Občanům, jeho smrt se neoznamuje.
Odsouzený - Libovolný občan, odsouzený hlasováním. Může být oživen Andělem.
Anděl - Jmenován tajně Starostou, může jednou za celou hru kdykoli, i po své smrti, oživit libovolného hráče, ale ne sebe. 
Doktor - Jmenován tajně Starostou, může jednou za celou hru bezprostředně po smrti oživit jednu Oběť, ale ne sebe.
Bodyguard - Jmenován tajně Starostou jako ochranka jiného Občana, kterého si sám vybere. Pokud je Občan zavražděn nebo odsouzen, zemře za něj.
Atentátník - Kdykoli během hry se může odpálit a vzít na smrt jednoho z Občanů, kterého může oživit Doktor i Anděl.  

Další možné postavy

Kumpáni - Jmenováni tajně Starostou, pokud je jeden z kumpánů zabit, umírá s ním i druhý.
Úchyl - Jmenován tajně Starostou, může jedenkrát za hru umlčet jednoho Občana, který nesmí od té chvíle až do konce kola mluvit ani hlasovat.


Zahájení

Hru zahájí Starosta, požádá všechny Občany o zprávu s jejich jménem na jeho Instagram. Vybere Vrahy, určí Detektiva a oznámí mu jejich jména. Starosta ustanoví tajně podle svého uvážení další Postavy hry podle seznamu postav a skupině že existují. O postavu se může případně každý aktivně hlásit u Starosty. Pokud ustanoví Bodyguarda nebo Kumpána, ti mu napíší zpět jméno, s kým hrají.


Průběh hry

Každé kolo, označené jako den, začíná noční vraždou, kterou Vrazi oznámí Starostovi, mohou připojit i krvavý popis vraždy. Ráno se Občané dozví jméno Oběti a zahájí diskuzi nad její smrtí. První se vyjadřuje Oběť a tipuje svého vraha. Začíná diskuze plná obviňování, obhajování a veřejného lynče.

Hlasování

Když diskuze utichne, Starosta zahájí hlasování v jím určeném pořadí. Během hlasování už se nediskutuje, každý žijící hráč vysloví jméno odsouzeného. Pokud nastane shoda, rozhodne o odsouzeném Oběť. Starosta po odsouzení nařídí popravu, během které prozradí, zda byl Odsouzený vrahem nebo byl nevinný. Neprozradí však, zda šlo o některou postavu. 


Konec hry

Občané vyhrají v okamžiku, kdy zemře poslední z vrahů. V ten moment Starosta hru ukončí konstatováním, že vyhrálo městečko. 
Vrazi vyhrají tehdy, zbydou-li v městečku pouze oni nebo jeden Občan a jeden Vrah, který by ho stejně zabil. Starosta může rozhodnout o vítězství vrahů i v případě, kdy oba přežili se dvěma občany.

Otevřít ClubHouse

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce